Rond 1986 gaat Wim Borst plexiglas gebruiken. Hij gebruikt dit materiaal als scheidingslaag tussen twee onderdelen, terwijl ze tevens de functie van de belijningen overnemen. Delen en verbinden blijft een belangrijk kenmerk van zijn werk. Dankzij het plexiglas wordt de ruimtelijkheid van zijn objecten suggestiever en gaat kleur een grotere rol spelen. Architectuur is een belangrijke inspiratiebron in deze periode.

 

             

Vaas,1986,                                                          Kunstobject als onderscheiding, 1987

19 cm hoog                                                         keramiek/plexiglas 19,5 cm hoog

collectie: Frans Halsmuseum Haarlem                     collectie: gemeente Bloemendaal           

fotografie: Johan van der Veer                               fotografie: Johan van der Veer

 

 

 

Van 1986-1990 zijn alle objecten zwart, gecombineerd met helder plexiglas. De ruimtelijkheid en belijning hebben een architectonisch karakter, hoewel ook het thema ‘theepot’ zijn weg kruist.

 

           

Wingvase, 1989                                                Theepot, 1987

keramiek/plexiglas 12 cm hoog                          keramiek/plexiglas 18.5 cm hoog

fotografie: Johan van der Veer                            fotografie: Johan van der VeerNa een bezoek aan Parijs komt het gebruik van kleur voorzichtig terug, eerst grijzen en vervolgens, blauw en turquoise - ook in het plexiglas.

 

           

Entrance I, 1991                                                Roof I, 1991

keramiek/plexiglas 19 cm hoog                          keramiek, twee delen, 9 cm hoog 

fotografie: Johan van der Veer                            fotografie: Johan van der Veer

 

 In 2004 concentreerde Wim Borst  zich op de cirkel. De ‘Connection’ serie, die bestaat uit cirkels en fragmenten daarvan die hij geraffineerd en paarsgewijs verbindt. De objecten zijn meestal opgebouwd uit losse delen die elkaar als magneten lijken aan te trekken of af te stoten. De symmetrische composities krijgen extra spanning omdat zij vaak uit het lood staan.

                
Connections Series 12, 2004                           Connections Series 14, 2004
twee delen, 11 cm hoog                                  twee delen, 14 cm hoog
fotografie: Erik & Petra Hesmerg                      fotografie: Erik & Petra Hesmerg


In de subtiele ‘Circle’ serie, begonnen in 2005, vormt de manipulatie van het perspectief opnieuw het thema. Wim Borst kantelde en splitste bijvoorbeeld de bodem van een schaalobject dat zelf al naar rechts overhelt.

 

Circles Series 6, 2005
10.5 cm hoog
fotografie: Erik & Petra Hesmerg   


   
Series waaraan Wim Borst eerder werkte, worden veelal later hernomen, zo ook deze objecten in de‘Circle’ serie uit 2007.
Hij verbreedde of verschoof randen of sneed cirkelsegmenten weg die hij onder een andere hoek terugplaatste. Bijna als een deconstructivistische architect, wiens gebouwen eruit zien alsof zij werden afgebroken en weer opgebouwd, maar niet helemaal passend. De matte blauwe, witte en grijze glazuren versterken hier, net als bij de ‘Connection’ serie, de contrastwerking en detaillering. 

         
Circles Series 26, 2007                                   Circles Series 29, 2007                               
24.5 cm hoog                                                11.5 cm hoog
fotografie: Erik & Petra Hesmerg                      fotografie: Erik & Petra Hesmerg


   
   
      

Het vierkant keert plotseling terug in de ‘Rectangular’ serie.
Wim Borst begon vierkante platen op cirkels te leggen. Het leidde tot talloze versmeltingen van de cirkel en het vierkant en hun driedimensionale versies de cilinder en kubus. Een van de eerste stukken uit deze serie, Rectangular Series 2, 2005, werd in 2006 tijdens de Internationale Keramiekbiënnale in het Zuidfranse Vallauris bekroond met de prijs van de stad.


Rectangular Series,2,  2005 
hoog 16 cm
‘Prix de la Ville de la Vallauris, 2006', XIX International Biennial of Contemporary Ceramics     
coll. Musée Magnelli, Musée de la Céramique Vallauris Golfe-Juan (FR)
fotografie: Claude Germain


Prijsuitreiking door de voorzitter van de jury, Clara Scremini,
Vallauris, 1 juli 2006  

 

Stephan Hasslinger (DE) "Grand Prix de la Ville de la Vallauris",  
Wim Borst (NL) Prix de la Ville de la Vallauris, Section, "Le contenant",     
Caroline Andrin (FR) Prix de la Ville de la Vallauris, Section, "Design",
Rebecca Catterall (GB), "Prix de la relève, jeune céramiste de moins de 35 ans",
Frank Louis (DE) Prix de la Ville de la Vallauris, Section, "Céramique Architecturale, sculpturale ou conceptuelle".In het object Rectangular Series 9, 2006, transformeren twee kubussen tot een cilinder. De serie kan gelezen worden als driedimensionale interpretaties van de reliëfs van Ad Dekkers uit de jaren zestig van de vorige eeuw, maar roept ook associaties op aan monumentale ruimten als fabriekshallen en graansilo’s.

        
Rectangular Series 9, 2006                            Rectangular Series 16, 2006    
hoog 19cm                                                  hoog 16cm
fotografie: Erik & Petra Hesmerg                    fotografie: Erik & Petra Hesmerg


Aankoop door het Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden object uit de
‘Rectangular’ serie, via galerie Eewal, Leeuwarden in 2006.


Rectangular Series 7, 2005          
hoog 16.5 cm
coll. Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden.
foto: Erik & Petra Hesmerg


Aankoop door de Delta Lloyd Kunstcollectie, Amsterdam van ‘Oval shape I, 2001’.


Oval shape I, 2001    
hoogte 17 cm
coll. Delta Lloyd Kunstcollectie, Amsterdam
     

 

Solo presentatie in het Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
Onder de titel ‘Levenswerk 06’ - Wim Borst werd in mei 2008 de solopresentatie geopend in Keramiekmuseum Princessehof.  (18 mei 2008 - 4 januari  2009)
 
Bij de tentoonstelling werd een video-interview gemaakt.

          
L. nr. 336 1994, nr. 206 1990,                       nr. 110 1986,  hoogte 19 cm 
nr. 110 1986, nr. 27 1984, nr.88 1978            
coll. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

[‘Met Levenswerk wil het museum een beeld geven van de gevarieerde ontwikkeling van de Nederlandse keramiek in de vorige eeuw. Deze solopresentaties hebben ook een persoonlijke dimensie door een leven te tonen waarin de keramiek centraal staat, dat inzichtelijk wordt gemaakt aan de hand van de objecten en door een gefilmd interview. De keramisten Han Boerrigter, Maggi Giles, Sonja Landweer, Marja Hooft en Johan van Loon gingen Wim Borst reeds voor in deze succesvolle reeks.’]  uit de aankondiging van Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden.

         
Blue Facade, 1992                                       Reliekschrijn I, 1996
keramiek/plexiglas hoogte 18 cm                 drie delen, keramiek/plexiglas hoogte 17 cm
coll. Keramiekmuseum Princessehof,
Leeuwarden

         
Collar Series 11, 2003, h23 cm                     Cone Series 13, 2007, h20 cm  
Cylinder Series 2, 2004, h13 cm     
Loggia Series 6, 2003, h34 cm

[‘EVOLUTIE VAN EEN OEUVRE
‘In beperking schuilt de vrijheid’ is het adagium dat Wim Borst vanaf het begin van zijn kunstenaarschap lijkt te huldigen. Het is een motto dat streng en, zoals hijzelf al eens heeft verzucht, ‘calvinistisch’ aandoet. Toch is hij met dat uitgangspunt tot een buitengewoon vruchtbare werkwijze gekomen.’]

Deze openingszin schrijft Frederic Baas in het tijdschrift Keramika, een uitgave van Keramiekmuseum Princessehof. Nr 2 2008.

 
 

2008 was een bijzonder druk jaar, ondermeer door het voorbereiden van de publicatie  ‘Wim Borst  keramiek/ceramics’, met daaraan gekoppeld een Overzichtstentoonstelling in Kunstcentrum Haarlem eind oktober van dat jaar.
Voor deze overzichtstentoonstelling ontwierp Wim Borst veel werk. In de nieuwe reeks ‘Counterpoint’ serie stapelt hij cilinders op elkaar. Soms met een patroon van herhalende lijnen op de grondvorm.

         
Counterpoint Series 4, 2008                            Counterpoint Series 3, 2008
hoogte 14 cm                                            
    hoogte 22 cm
                                                                   Collectie: Hetjens Museum, Düsseldorf
Opvallend wordt het gebruik van een hardblauwe kleur die de ‘tegenbeweging’ binnen het object in grote mate versterkt.  In enkele objecten keert het subtiel gebruik van plexiglas terug.

         
Counterpoint Series 11, 2008                            detail
keramiek/plexiglas 24 cm hoog

                                

Counterpoint Series 9, 2008                             Counterpoint Series 6, 2008
keramiek/plexiglas 19 cm hoog                        hoogte 21 cm                       

In het voorjaar van 2009 werkte Wim Borst aan een nieuwe collectie voor een solo tentoonstelling bij Galerie Terra in Delft.

 
Galerie Terra Delft, mei 2009


In de ‘Counterpoint’ serie stapelt hij bijna identieke grondvormen die hij laat verspringen.

       
Counterpoint Series 14, 2009                       Counterpoint Series 17, 2009
hoogte 25cm                                              hoogte 24cm 

        
Counterpoint Series 12, 2009                       Counterpoint Series 13, 2009
hoogte 21cm                                              hoogte 21.5cm

De ‘Rectangular’ serie, begonnen in 2005, wordt hernomen.
In deze serie vergroeien kubussen prachtig met cilinders. Nieuw zijn de diepblauwe en signaalrode glazuren en engobes. Donkergeglazuurde binnenruimten herinneren aan beelden van Anish kapoor.
Op het nieuwe werk werd dan ook enthousiast gereageerd door de bezoekers van de tentoonstelling.
 

         
Rectangular Series 33, 2009                         idem
hoogte 22.5 cm  
 

        
Rectangular Series 31, 2009                         detail
hoogte 34 cm'Collect', Saatchi Gallery, London, 2009 
Galerie Terra, Delft presenteert o.a. zijn werk op:
The international art fair for contemporary objects 'Collect'. 

    
 

'Collect', Saatchi Gallery, London, 14 t/m17 mei 2009.